Ontwikkelen@avans

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Cursus 61 resultaten

Arbeidsmarktgericht CV opstellen

Ontwikkelen@avans

Het CV is nog steeds een belangrijk document bij solliciteren. In deze workshop leer je hoe je het beste een duidelijk arbeidsmarktgericht CV of meerdere CV’s op kan maken. Welke woorden...

Basistraining nieuwe leden Examencommissies

Ontwikkelen@avans

De verplichte Basistraining nieuwe leden Examencommissies helpt je bij het volbrengen van je nieuwe taak als lid van een examencommissie. Zowel studenten, Avans Hogeschool als de overhei...

BULATS test - Engelse taaltest

Ontwikkelen@avans

Wil of moet je weten hóe goed je de Engelse taal beheerst? Dan is de Business Language Testing Service (BULATS) een must. Deze online test duurt in totaal circa 3 uur en wordt op afspraa...

Certificate in Advanced English - CAE

Ontwikkelen@avans

Steeds vaker is Engels de voertaal in het onderwijs op Avans Hogeschool. Wil of moet je binnenkort kunnen aantonen de Engelse taal op voldoende niveau te beheersen en wil je daarvoor het...