Ontwikkelen@avans

print

Module B: Toetsing (BKE)

In de module Toetsing leer je hoe je aan de hand van de fasen van de toetscyclus een toets maakt, analyseert en verbetert. Je leert hoe je toetsen gericht en betekenisvol inzet om de ontwikkeling van de student te bevorderen en om het bereikte niveau te toetsen.

Programma

De module Toetsing (BKE) bestaat uit 3 trainingsdagen, verspreid over 1 lesblok.

Voorafgaand aan de eerste trainingsdag maak je een voorbereidende opdracht. In de weken tussen de trainingsdagen werk je aan (portfolio-)opdrachten.

We ronden de module af met een portfoliobeoordeling. Na de laatste trainingsdag heb je nog circa 2 weken om je portfolio te voltooien en in te leveren.

Ureninzet

Totale studiebelasting, inclusief opdrachten en samenstellen portfolio: 56 uur.

Waarvan contacttijd: 3 trainingsdagen. Er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting.

Door het voltooien van deze module en de module Didactiek voldoe je aan de landelijke eisen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).

De Vereniging Hogescholen heeft de competenties voor docentprofessionalisering vastgelegd. Deze zijn vertaald naar leerdoelen.

Leerdoelen

De docent:

  1. onderbouwt welke consequenties de relevante kaders (toetsbeleid, competenties en uitgangspunten van het toetsprogramma) hebben voor de inhoud, vorm en het niveau van de toets, zodanig dat de toets kan worden ontwikkeld.
  2. formuleert leerdoelen op basis van eindkwalificaties, zodanig dat het beoogde toetsresultaat en de bijbehorende onderwijsactiviteiten helder worden.
  3. stelt een toetsmatrijs op of past een bestaande toetsmatrijs aan, zodanig dat de toets kan worden ontwikkeld.
  4. ontwikkelt op basis van de toetsmatrijs een toets met bijbehorend beoordelingsmodel die voldoet aan de kwaliteitseisen voor validiteit, transparantie en betrouwbaarheid, zodanig dat de toets kan worden vormgegeven.
  5. organiseert de toetsafname, zodanig dat deze afname betrouwbaar kan worden uitgevoerd.
  6. voert op basis van toetsresultaten een toetsanalyse uit, zodanig dat sterke punten en verbeterpunten zichtbaar worden.
  7. koppelt de toetsresultaten terug, zodanig dat dit studenten stimuleert tot verder leren.
  8. reflecteert op het doorlopen van de toetscyclus, zodanig dat verbeterpunten en acties zichtbaar worden.
Laatst bijgewerkt op 7 januari 2019.

Kies hieronder een datumreeks waarop je de module wilt gaan volgen, er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting, dus zorg dat je op alle data kunt.

Elke cursusdag duurt van 9.00 - 17.00 uur, voor lunch wordt gezorgd. De cursussen worden gegeven in het Quadrium in Breda.

Voorwaarden:

  • Je bent voor minimaal 0,4 fte in dienst.
  • Je hebt de module A afgerond of hebt hier vrijstelling voor.

Voor inschrijving / het volgen van de module dien je goedkeuring te hebben van de (academie)directie.

P2 2020-2021        
B120 Maandag 2-11-20 23-11-20 14-12-20 Vol
B123 Donderdag 5-11-20 19-11-20 3-12-20 Vol
B122 Woensdag 11-11-20 02-12-20 06-01-21 Vol
           
P3 2020-2021        
B133 Vrijdag 5-2-21 26-2-21 12-3-21 Inschrijven
B132 Donderdag 11-2-21 4-3-21 18-3-21 Inschrijven
           
P4 2020-2021        
B135 Dinsdag 13-4-21 18-5-21 1-6-21 Inschrijven
           
Laatst bijgewerkt op 23 september 2020.