Ontwikkelen@avans

print

Oorspronkelijke module B

Toetsing (BKE)

In de BDB+ module Toetsing leer je hoe je aan de hand van de fasen van de toetscyclus een toets maakt, analyseert en verbetert. Je leert hoe je toetsen gericht en betekenisvol inzet om de ontwikkeling van de student te bevorderen en om het bereikte niveau te toetsen.

Programma

De module Toetsing (BKE) bestaat uit 3 trainingsdagen, verspreid over 1 lesblok.

Voorafgaand aan de eerste trainingsdag maak je een voorbereidende opdracht. In de weken tussen de trainingsdagen werk je aan (portfolio-)opdrachten.

We ronden de module af met een portfoliobeoordeling. Na de laatste trainingsdag heb je nog circa 2 weken om je portfolio te voltooien en in te leveren.

Ureninzet

Totale studiebelasting, inclusief opdrachten en samenstellen portfolio: 56 uur.

Waarvan contacttijd: 3 trainingsdagen. Er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting.

Door het voltooien van deze module en de module Didactiek voldoe je aan de landelijke eisen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).

De Vereniging Hogescholen heeft de competenties voor docentprofessionalisering vastgelegd. Deze zijn vertaald naar leerdoelen.

Leerdoelen

De docent ontwerpt een toets aan de hand van de toetscyclus, zodanig dat deze kan worden afgenomen. 

Om aan te tonen dat de docent dit leerdoel beheerst, levert hij/zij de volgende bewijsvoering aan: 

1. Basisontwerp

  • een beschrijving van de beoogde beroepsbekwaamheid incusief de consequenties voor het basisontwerp
  • een analyse van de huidige leerdoelen, met een moeglijk verbetervoorstel
  • de toetsvorm(en) en het leerarrangement op basis van constryuctive alignment.  

2. Toetsmatrijs en toetsconstructie

3. Formatieve activiteiten

4. Reflectie

 

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2022.

Ben je docent van AVD, vraag dan te allen tijde eerst toestemming via het portaal van AVD. Wanneer je toestemming hebt, kun je jezelf inschrijven via onze website.

Onderstaande trainingen zijn enkel voor docenten die in dienst waren vóór 1 mei 2021. Ben je op of na 1 mei 2021 in dienst gekomen, kijk dan op de pagina Docenten in dienst op of na 1 mei 2021.

Voorwaarden inschrijving huidige variant:

  • Je bent voor 1 mei 2021 bij Avans in dienst gekomen.
  • Je bent voor minimaal 0,4 fte in dienst.
  • Je hebt de module A afgerond of hebt hier vrijstelling voor.
  • Voor inschrijving / het volgen van de module dien je goedkeuring te hebben van de (academie)directie.

Kies een datumreeks waarop je de module wilt gaan volgen. Er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting, dus zorg dat je op alle data kunt.

Elke cursusdag duurt van 9.00 - 17.00 uur.

Alle trainingsdagen zijn online.

P1 22-23        
B169 Donderdag 8-9-22 22-9-22 6-10-22 Beschikbaarheid
B168 Vrijdag 16-9-22 30-9-22 14-10-22 VOL
           
P2 22-23        
B179 Vrijdag 18-11-22 2-12-22 16-12-22 Beschikbaarheid
B182 Donderdag 24-11-22 8-12-22 22-12-22 Beschikbaarheid
Laatst bijgewerkt op 15 juni 2022.