Ontwikkelen@avans

print

Module C: Onderwijs & ICT

In de module Onderwijs & ICT doe je praktische inzichten op over het maken van keuzes uit de vele mogelijkheden van ICT en de didactisch onderbouwing van deze keuzes. Passend bij je eigen onderwijspraktijk ontwerp je online leeractiviteiten en voer je deze uit. In verschillende online leersituaties daag je studenten uit om effectief te leren. Dat doe je met verschillende kernapplicaties van Avans Hogeschool.

Programma

Het leerarrangement is opgebouwd aan de hand van 3 thema’s:

  1. Basiskennis van digitale didactiek
  2. Effectief online leren
  3. Kernapplicaties van Avans

     

Bij elk thema biedt het arrangement je digitaal leermateriaal, ga je aan de slag met een online leeractiviteit en heb je de mogelijkheid om te leren met collega’s.

Als onderdeel van het leerarrangement houd je een portfolio bij. In het portfolio leg je de online leeractiviteiten vast en reflecteer je op je leerproces. De ICTO-coach en minimaal 1 collega docent geven bij elke leeractiviteit (peer)feedback op de criteria die aan de online leersituaties zijn gesteld en op de reflectie op het leerproces. Wanneer van deze werkwijze wordt afgeweken kan geen aanspraak worden gemaakt op een certificaat. 

In overleg met je academie zijn er verschillende mogelijkheden om het leerarrangement te volgen:

  1. Je volgt de 3-daagse BDB-C training bij BDB+ en doorloopt het leerarrangement (inschrijven via tabblad Aanmelden hierboven);
  2. Je doorloopt het leerarrangement met een groep collega docenten, met coaching-on-the-job door de ICTO-coach van je eigen Academie.
     

Ureninzet

Totale studiebelasting 36 uur

18 uur (zelf)studie en portfolio

18 uur praktijk

Leeruitkomst

De docent ontwerpt drie online leeractiviteiten en voert deze uit met drie verschillende kernapplicaties van Avans Hogeschool, zodanig dat studenten in drie verschillende online leersituaties uitgedaagd worden om effectief te leren.

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2021.

Ben je docent van AVD, dan schrijf je je te allen tijde in via het portaal van AVD.

Kies een datumreeks waarop je de module wilt gaan volgen, er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting, dus zorg dat je op alle data kunt.

Elke cursusdag duurt van 9.00 - 17.00 uur, voor lunch wordt gezorgd. De cursussen worden gegeven in het Quadrium in Breda.

Voor inschrijving / het volgen van de module dien je goedkeuring te hebben van de (academie)directie.

P3 2020-2021        
C117 Maandag 25-1-21 1-3-21 15-3-21 Vol
C120 Donderdag 11-2-21 11-3-21 25-3-21 Vol
           
P4 2020-2021        
C123 Dinsdag 20-4-21 18-5-21 8-6-21 Inschrijven
C125 Donderdag 22-4-21 27-5-21 10-6-21 Inschrijven
Laatst bijgewerkt op 14 januari 2021.