Ontwikkelen@avans

print

SKE: Senior Kwalificatie Examinering

Doel

In het SKE traject professionaliseer en certificeer je je voor de senior kwalificatie examinering (SKE). De SKE-bekwaamheid houdt in dat je als SKE-er handelt vanuit de context van het toetsbeleid en de toetsorganisatie van de opleiding en dat je impact hebt op de toetskwaliteit van de opleiding.

In het SKE traject ga je concreet aan de slag met een toetsvraagstuk op opleidingsniveau om de toetskwaliteit van de opleiding te verbeteren. Je werkt gedurende het SKE traject aan een verbetervoorstel hiervoor en aan de implementatie ervan.

Traject

Vertrekpunt van dit traject is de behoefte en vraagstukken die bij jou en de opleiding liggen op het gebied van toetsing op het niveau van de opleiding. Je gaat individueel of met collega’s uit de opleiding aan de slag met een toetsvraagstuk en werkt gedurende een aantal sessies onder begeleiding van een (onderwijskundige) coach stapsgewijs aan de analyse en verbetering van de toetskwaliteit en de daarbij horende concrete verbetervoorstellen voor de implementatie ervan.
De sessies worden ingevuld naargelang de vragen en behoeftes bij jou en collega’s met gerichte begeleiding waarin (peer)feedback, korte instructies en kennisdeling centraal staan.

Toetsing

Om je SKE bekwaamheid vast te stellen lever je een uitgewerkt en gedragen verbetervoorstel op, een verantwoording hiervan en een reflectie hierop.

Ureninzet

Totale studiebelasting, inclusief opdrachten: 48 uur.

Geroosterde sessies: 6x 4 uur

Zelfstudie: 24 uur.

De doorlooptijd is 2 onderwijsperioden.

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2021.

Kies hieronder een datumreeks waarop je de module SKE wilt gaan volgen.

Let op! De SKE trainingen vinden over het algemeen 's ochtends plaats. Maar een enkele keer ook 's middags.

De tijden van SKE training 's ochtends:
Sessie 1 t/m 5: 09.30-13.00 uur
Sessie 6: 09.30-15.30 uur

De tijden van SKE training 's middags:
Sessie1 t/m 5: 13.00-17.00 uur
Sessie 6: 11.00-17.00 uur

De cursussen worden online gegeven.

Voorwaarden:

  • Je hebt voor inschrijving / volgen van de module SKE toestemming van je directie
  • Je wordt voor de volledige studiebelasting uitgeroosterd van andere taken.
  • Je bent in het bezit van een BKE certificaat of bent hier voor vrijgesteld.

 

P1 22-23 S035 Ma/do

VOL

Data: 12-9-22 26-9-22 17-10-22
  10-11-22 1-12-22 19-1-23
Op dit moment is het niet meer mogelijk om jezelf aan te melden voor deze training. Heb je interesse, laat het ons weten via bdbplus@avans.nl.

 

Laatst bijgewerkt op 25 mei 2022.