Ontwikkelen@avans

print

SKE: Senior Kwalificatie Examinering

Het SKE-traject wordt verzorgd per academie, voor de verschillende commissies: onderwijs-, toets- en examencommissie. In dit traject werk je samen met je collega’s en de onderwijskundige aan het toetsprogramma van de opleiding(en). Daarna onderzoek je welke implicaties de invoering van dit toetsprogramma heeft voor alle lagen van de toetspiramide.

Door samen vanuit hetzelfde perspectief te werken aan het toetsprogramma, draagt het SKE-traject bij aan de accreditatiewaardigheid van de opleiding. De opleiding krijgt scherper in beeld waartoe zij opleidt, hoe het eindniveau aantoonbaar wordt gerealiseerd en hoe het systeem van toetsen hierop moet aansluiten of moet ondersteunen. Het traject geeft richting aan het ontwerp van het hieruit voortvloeiende onderwijsprogramma.

Met je collega’s ga je aan de slag om tot een advies voor een verbeterd toetsprogramma te komen, dit goed te onderbouwen en te zorgen voor een implementatieplan om het toetsprogramma te kunnen realiseren.

Programma

Voordat het traject start, is er een intakegesprek met de directie van de academie, de onderwijskundige(n), de kwaliteitsadviseur en een LIC-adviseur. Hierin wordt onderzocht met welk doel het SKE-traject wordt gestart en hoe dit aansluit op de ontwikkelingen binnen de academie.

Het SKE-traject bestaat uit 6 bijeenkomsten van een dagdeel. Met name in bijeenkomst 1 en 2 ga je met collega’s aan de slag met het toetsprogramma van de opleiding. In bijeenkomst 4 en 5 onderzoeken jullie de implicaties van het toetsprogramma, op basis van de toetspiramide, voor implementatie. In bijeenkomst 3 en 6 vindt er een panelgesprek plaats over het advies. Het panelgesprek van de laatste bijeenkomst vormt ook het mondeling assessment voor de beoordeling van het leerdoel.

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst maak je een opdracht. Ook tussen de bijeenkomsten door werk je de opdracht verder uit of bereid je de volgende bijeenkomst voor.

Ureninzet

Totale studiebelasting, inclusief opdrachten: 48 uur.

Waarvan contacttijd: 6 bijeenkomsten van 4 uur.

Zelfstudie: 24 uur.

De doorlooptijd is 2 onderwijsperioden.

Er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting.

Leerdoelen

Het leerdoel voor de Senior Kwalificatie Examinering is gebaseerd op de landelijke leeruitkomsten voor de SKE (expertgroep BKE/SKE).

Leerdoel:

De SKE'er adviseert over een toetsprogramma en de consequenties voor implementatie, zodanig dat het toetsprogramma kan worden uitgevoerd.

Dit leerdoel levert een onderbouwd advies op voor het toetsprogramma en de implementatie. Dit advies wordt groepsgewijs getoetst in een mondeling assessment. De individuele bijdrage wordt ook in dit mondeling assessment zichtbaar.

Landelijke leeruitkomsten SKE:

De examinator:

  1. is in staat de toetscyclus toe te passen voor het toetsen van leerresultaten van studenten binnen verschillende vakoverstijgende modules of onderwijseenheden met verschillende toetsvormen, en levert hiervoor adequaat bewijs in de vorm van meerdere voorbeelden van (delen van) toetsontwerpen
  2. is in staat de kwaliteit van het toetsprogramma te analyseren en verbeteracties te formuleren
  3. levert een bijdrage aan het toetsbeleid van de gehele opleiding
  4. is in staat de kwaliteit van toetsen van collega-examinatoren te evalueren en aanbevelingen te doen gerelateerd aan de visie en het beleid op toetsen van de instelling, en kan collega’s op deze manier begeleiden in het verbeteren van toetsen.
Laatst bijgewerkt op 2 april 2020.

Kies hieronder een datumreeks waarop je de module SKE wilt gaan volgen.

Let op! De SKE trainingen vinden over het algemeen 's ochtends plaats. Maar een enkele keer ook 's middags.

De tijden van SKE training 's ochtends:
Bijeenkomst 1 t/m 5: 09.30-13.00 uur
Bijeenkomst 6: 09.30-15.30 uur

De tijden van SKE training 's middags:
Bijeenkomst 1 t/m 5: 13.00-17.00 uur
Bijeenkomst 6: 11.00-17.00 uur

De cursussen worden gegeven in het Quadrium in Breda.

Voorwaarden:

  • Je hebt voor inschrijving / volgen van de module SKE toestemming van je directie
  • Je wordt voor de volledige studiebelasting uitgeroosterd van andere taken.
  • Je bent in het bezit van een BKE certificaat of bent hier voor vrijgesteld.

 

P4 20-21 S029   Inschrijven
Data: 20-4-21 11-5-21 15-6-21
  23-9-21 14-10-21 4-11-21

 

Laatst bijgewerkt op 3 december 2020.