Ontwikkelen@avans

print

Deskundigheidsbevordering leden Examencommissie

Alle examencommissieleden volgen elk jaar de verplichte training deskundigheidsbevordering. Hier worden relevante ontwikkelingen besproken en wordt een bepaald thema verder uitgediept. Na het volgen van deze training ben jij als lid van de examencommissie weer helemaal op de hoogte.

Doel

Met de training ‘Deskundigheidsbevordering leden examencommissie’ kun je als lid van de examencommissie je kennis op peil en actueel houden.

Voor wie

Zittende leden van examencommissies van Avans Hogeschool.

Inhoud

 • informatie wetswijzigingen
 • informatie over landelijke ontwikkelingen en/of
 • uitdiepen specifiek thema

Deze training gaat uit van de actualiteit, dus de inhoud kan veranderen.

Voor 5 november zijn er de volgende keuzemogelijkheden voor een online bijeenkomst (dagdeel -> 09.00-13.00 uur). Je ontvangt ongeveer een week voor aanvang een link voor een microsoft Teams meeting middels een afspraakbevestiging in je agenda.

1) Bijdrage door Prof. mr. P.J.J. Zoontjens (hoogleraar Onderwijsrecht, Tilburg University) over het dilemma van een examencommissie: toezichthouder en kwaliteitsbewaker vs. behandelaar van verzoeken.
Examencommissies hebben een belangrijke taak. Naast het bewaken van de kwaliteit van de opleiding hebben examencommissies op grond van de WHW ook een aantal inhoudelijke taken. Om deze taken te kunnen uitvoeren, hebben examencommissies een onafhankelijke positie.
Ondanks haar onafhankelijke positie, is een examencommissielid ook ‘in dienst’ van een academie/opleiding en krijgt zij soms te maken met tegengestelde belangen en dillema’s. Hoe ga je als examencommissie(lid) hiermee om? Prof. mr. Zoontjens, hoogleraar onderwijsrecht aan Tilburg University, gaat in zijn lezing in op deze dilemma’s aan de hand van de actuele wet- en regelgeving. Tijdens de workshop werken deelnemers in subgroepen aan actuele casuïstieken.
Max. 30 deelnemers. Volgorde van inschrijving is hiervoor bepalend. Klik hier om je aan te melden.

2) Borging toetskwaliteit: hoe lopen de hazen?
Hoewel de borgingstaak ten aanzien van de kwaliteit van toetsing formeel belegd is bij de examencommissie, is borging een gedeelde verantwoordelijkheid. Borgingsonderzoek heeft alleen zin wanneer de opleiding de hieruit voortkomende aanbevelingen gebruikt om de kwaliteit van toetsing te verbeteren. En een examencommissie kan alleen voldoende examinatoren aanwijzen indien de opleiding een passend aanname- en professionaliseringsbeleid voert. In deze workshop staan we stil bij de rollen, taken en verantwoordelijkheden rondom (borging van de) toetskwaliteit. Denk aan de rol van directie, curriculumcommissie, toetscommissie, examinatoren, examencommissie, borgingscommissie… Na deelname aan deze workshop heb je een beeld bij hoe jouw rol zich verhoudt tot die van anderen in de opleiding, om samen goede toetskwaliteit te leveren en te borgen. En heb je handvatten om hierover in je academie het gesprek te voeren.
Max. 30 deelnemers. Volgorde van inschrijving is hiervoor bepalend. Klik hier om je aan te melden.


3) Borgen van de kwaliteit van toetsen op afstand
De afgelopen periode is er veel veranderd op het gebied van toetsen, door Covid-19 heeft het toetsen op afstand een vlucht genomen. Een andere manier van toetsen brengt ook andere risico’s met zich mee. Hoe borg je de kwaliteit van toetsen op afstand? In deze workshop gaan we samen aan de slag met de aanpak van borgingsonderzoek en het uitvaardigen van richtlijnen in de opleiding.
Max. 20 deelnemers. Volgorde van inschrijving is hiervoor bepalend. Klik hier om je aan te melden.

Tijdsinvestering

1 dagdeel

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met OERexamensupport@avans.nl.

Certificaat: Bewijs van deelname.

Laatst bijgewerkt op 24 september 2020.
 • Deskundigheidsbevordering leden Examencommissie

  N.V.T
  05 nov 2020
  Open inschrijving

  Aanmelden

  Meer info
Laatst bijgewerkt op 24 september 2020.

Avanscollega’s die deze training eerder volgden, zeiden:

“Prima en zinvol om met andere examencommissies de juridische insteek te belichten en van en met elkaar te leren.”

“Nuttig. Weer even puntjes op de i.”

“De jurische invalshoek en de focus op het schrijven was zeer goed.”

Laatst bijgewerkt op 23 december 2018.