Ontwikkelen@avans

Organisatie-ontwikkeling

Avans is in beweging. Curriculumontwikkeling en -vernieuwing zijn aan de orde van de dag en leiden vaak tot veranderingen in de organisatie van academies. Organisatiemodellen worden onder de loep genomen en aangepast. Veel academies zijn bezig met het vergroten van teamautonomie en het anders beleggen van de verantwoordelijkheden. Maar er wordt ook gekeken naar het veranderen van de samenwerking binnen en tussen organisatieonderdelen.

Meestal zijn dit grote verandertrajecten die tijd en inspanning kosten. Waarbij veel medewerkers worden betrokken. En die een ‘harde’, onderzoekende, procesmatige, kant hebben, maar zeker ook een ‘zachte’, gedragsmatige en cultuurgerichte, kant. Bij deze trajecten past een integrale aanpak, die cultuur en structuur verbindt en in lijn is met de teamontwikkeling én individuele ontwikkeling van medewerkers. Ontwikkelen@avans biedt tools en ondersteuning bij maatwerkoplossingen.

Tools

Maatwerk

  • Je hebt een organisatievraagstuk waarbij je ondersteuning zoekt. Je wilt bijvoorbeeld het organisatiemodel van de academie of diensteenheid evalueren, of samen met de medewerkers tot een nieuw ontwerp komen.
  • Je wilt starten met zelfevaluatie, maar weet nog niet welke aanpak te kiezen.
  • Je wilt een scan uitvoeren naar de sterke en zwakke punten van het organisatieonderdeel om vervolgens een verbetertraject in te zetten.
  • Je wilt een cultuurverandering inzetten of samen met medewerkers de kernwaarden bepalen.

Bij dit soort vraagstukken helpen we je graag met ondersteuning en begeleiding op maat. Neem contact op met je HR Businesspartner of direct met Ontwikkelen@avans via 088 - 525 79 99 of ontwikkelen@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 15 februari 2019.