Ontwikkelen@avans

print

Gratis ontwikkeladvies 45 plussers

23 januari 2019

Op 31 december 2018 maakte minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat de subsidiepot voor Ontwikkeladvies 45+ gespekt gaat worden én dat de regeling vanaf 2019 is opengesteld voor alle 45-plussers.
Binnen Avans vinden wij persoonlijke ontwikkeling belangrijk en stimuleren de deelname aan deze regeling daarom.
We helpen je graag op weg bij het gebruik maken van deze regeling vanuit de overheid.

Lees hier het nieuwsbericht van Minister Koolmees
 

Waarom het Ontwikkeladvies?

Nederland verandert en zo ook de arbeidsmarkt. Eén van de veranderingen is dat de AOW-leeftijd stijgt. Functies en werkzaamheden veranderen steeds sneller en het kan zijn dat over 5 of 10 jaar je werk niet meer bestaat in zijn huidige vorm.
Om als werkende 45 plussers de regie over je loopbaan te houden, is het van belang dat je blijft nadenken over je verdere loopbaanmogelijkheden, ook op de langere termijn. Wat obstakels kunnen zijn, maar vooral wat je kunt doen om tijdig acties te ondernemen om duurzaam inzetbaar te blijven.

Het Ontwikkeladvies is gericht op preventie, op bewustwording van jouw perspectief in je loopbaan.

Wie komt in aanmerking voor Ontwikkeladvies?

Tot eind 2018 gold de regeling alleen voor hele specifieke sectoren en beroepsgroepen (zoals managementassistenten) Vanaf januari 2019 is de regeling dus opengesteld voor alle 45 plus medewerkers, die gemiddeld minimaal 12 uur per week werken (in loondienst én zelfstandig).

Het uitgangspunt is dat je werkend bent, een niet-werkloze werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van vijfenveertig jaar of ouder, en voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam bent.

Je kunt geen beroep doen op de regeling wanneer je in je eerste of tweede ziektejaar zit en wanneer je in een vastgestelde regeling in verband met een reorganisatie zit.

Herken jij deze vragen?

  • Maak jij je weleens zorgen over de toekomst van je huidige baan?
  • Twijfel jij of je duurzaam inzetbaar bent?

Dan kan een Ontwikkeladvies een goede eerste stap zijn!

De juiste verwachtingen

Het is belangrijk om het verschil aan te stippen tussen een kort ontwikkeladviestraject (gesubsidieerd) en een loopbaantraject dat je via Ontwikkelen@avans kunt inzetten.

Ontwikkeladviestraject

Een ontwikkeladviestraject heeft een preventief karakter en is gericht op bewustwording bij de deelnemer en het toekomstperspectief van het huidige werk en het nemen van regie over de toekomst van de eigen loopbaan. Het bestaat uit 4 contacturen met een externe loopbaancoach.

Loopbaantraject

Een loopbaantraject heeft meer contacturen, gebruikt geselecteerde en gevalideerde testinstrumenten en de leidinggevende wordt betrokken bij het traject. Het wordt afgesloten met een 3 gesprek waarin de resultaten van het traject worden besproken met de loopbaanadviseur en medewerker. Het wordt uitgevoerd door een geselecteerde externe loopbaancoach en de interne Avans loopbaancoach houdt de regie.
Daarnaast wordt gekeken welke vervolgstappen nodig zijn om te zetten in de loopbaan. Een loopbaantraject of coachtraject kan een vervolg zijn op dit (gesubsidieerde) ontwikkeladviestraject, maar maakt er geen deel van uit.

Aanvragen Ontwikkeladvies

Als kandidaat vraag je het ontwikkeladvies aan bij een erkende (CMI of NOLOC) loopbaancoach. De loopbaancoach draagt zorg voor de administratieve afwikkeling en ontvangt de subsidie van de overheid nadat aan alle voorwaarden is voldaan. Het vraagt van de loopbaanadviseur en de kandidaat de nodige administratie en verslaglegging. De volledige subsidieregeling Ontwikkeladvies vind je hier.

Wil jij gebruik maken van het gratis Ontwikkeladvies?

Ontwikkelen@avans heeft een poule met geselecteerde loopbaanadviseurs die inzetbaar zijn voor het gratis Ontwikkeladvies. Klik hier naar Marnix en Hanny.

Je kunt ook zelf zoeken naar een gekwalificeerde loopbaanadviseur in jouw regio: cminl.nl/Het-register of via noloc.nl/deelnemers-ontwikkeladvies.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor een gratis loopbaanadvies of denk je dat een loopbaantraject beter aansluit? Neem dan contact op met een interne loopbaanadviseur van Avans via Ontwikkelen@avans.nl of bel: 088 5257999.

Laatst bijgewerkt op 23 januari 2019.